דירה מול הים מ-5 חדרים ל-3 חדרים 

כתבה במגזין עיצוב